elektrochemotherapie

kliniporator__protectwyjqcm90zwn0il0_focusfillwzi5ncwymjisinkildixnf0-1954069-9186676-png-3503058

Inhoudsopgave

Wat is elektrochemotherapie?

Elektrochemotherapie combineert korte, intense elektrische pulsen met cytotoxisch chemotherapie en wordt voornamelijk gebruikt voor de behandeling van huidtumoren. De elektrische pulsen maken tumor cellen tijdelijk verder doorlatend aan het medicijn. De gecombineerde behandeling werkt beter dan beide behandelmodaliteiten afzonderlijk.

In april 2013 kreeg elektrochemotherapie goedkeuring van NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence, VK) voor gebruik als palliatieve behandeling voor metastase in de huid van tumoren van niet-cutane oorsprong en melanoma. De goedkeuring volgde op een evaluatie van het bewijsmateriaal van effectiviteit en de bevestiging dat er geen grote veiligheidsproblemen waren.

Elektrochemotherapie is beschikbaar in Europa en wordt in eerste instantie goedgekeurd in de VS (juli 2013).

Welke tumoren worden behandeld met elektrochemotherapie?

Voor de behandeling wordt elektrochemotherapie gebruikt onderhuids Y huid uitzaaiingen: dit zijn secundaire tumoren die daarna in de huid ontstaan kanker heeft zich vanuit zijn verspreid primair plaats. Chirurgische of bestralingsbehandeling kan tegelijkertijd worden gebruikt.

De meest behandelde huidtumoren zijn:

 • metastatisch melanoma
 • metastatisch geschubd cel carcinoom
 • Gevorderd metastatisch of inoperabel basaal cel carcinoom
 • Gemetastaseerde borstkanker
 • kaposi sarcoom.

Er zijn casusrapporten van succesvol gebruik van elektrochemotherapie bij:

 • Merkel cel carcinoom
 • eccrien porocarcinoom
 • Dermatofibrosarcoom protuberans
 • basale cel naevus syndroom (Gorlin)
 • Cutane B-cel lymfoom.

Elektrochemotherapie kan worden overwogen voor een huidtumor waarbij een operatie ingewikkeld is: bijvoorbeeld bij oudere patiënten, of als er grote of talrijke verwondingenis de patiënt vatbaar voor de vorming van keloïde littekens of voor het minimaliseren van esthetische of functionele defecten. Het kan worden gebruikt op de huid die heeft geleden radiotherapie. Het is effectiever bij kleine tumoren. Indicaties voor behandeling zijn onder meer:

 • bloeding uit een tumor
 • een pijnlijke tumor
 • Lelijke verwondingen.

Elektrochemotherapie mag niet worden gebruikt als de patiënt allergisch is voor het chemotherapiemedicijn of een ernstige bloedingsstoornis heeft.

Elektrochemotherapie kan ook worden gebruikt voor interne tumoren als deze toegankelijk zijn, bijvoorbeeld via laparoscopie of endoscopie. Elektrochemotherapie wordt over het algemeen niet aanbevolen voor snelgroeiende niet-cutane tumoren.

Elektrochemotherapie werkt alleen bij tumoren die met elektrische pulsen zijn behandeld. Het is niet effectief bij metastasen op afstand, die op een andere manier moeten worden behandeld.

Welke medicijnen worden gebruikt bij elektrochemotherapie?

Bleomycine is het meest gebruikte chemotherapiemedicijn voor elektrochemotherapie. Cisplatine kan worden gebruikt als bleomycine niet geschikt is, bijvoorbeeld als de maximale veilige dosis bleomycine is overschreden of als er onaanvaardbare bijwerkingen van bleomycine zijn geweest.

De dosis van het medicijn is lager dan die van gebruikelijke chemotherapie, omdat de elektrische pulsen bleomycine en cisplatine actiever maken, waardoor een zeer hoge concentratie aan een tumor kan worden afgegeven terwijl er heel weinig medicijn in de algemene bloedsomloop terechtkomt. Lagere doses zijn veiliger en worden beter verdragen dan standaardchemotherapie.

Welk apparaat wordt gebruikt voor elektrochemotherapie?

Elektrotherapie wordt toegediend met behulp van een elektroporatiesysteem. De behandeling die hier wordt beschreven2 maakt gebruik van een Cliniporator™ (IGEA, Modena, Italië), die is ontworpen voor elektrochemotherapie en computergestuurd is. Het is goedgekeurd voor gebruik in landen van de Europese Gemeenschap (EG). Er zijn drie soorten elektroden; Selectie hangt af van de grootte en diepte van een tumor. De dosis kan worden toegediend met 5 Hz of 5000 Hz.

Cliniporator™ en elektroden

Cliniporator™

Cliniporator™

Cliniporator™-elektrode

Cliniporator™-elektrode

Cliniporator™-elektrode

Cliniporator™-elektrode

Cliniporator™-elektrode

Cliniporator™-elektrode

Afbeeldingen geleverd door IGEA SpA - Afdeling Oncologie

Beschrijf de procedure

Hoe pijnlijk is het anesthesie Het is noodzakelijk tijdens elektrochemotherapie, meestal lokaal verdoving, toegediend door injectie in tumoren. Kalmerende middelen en pijnstillers kunnen ook nodig zijn. Als er meerdere verwondingen moeten worden behandeld, kan algemene anesthesie noodzakelijk zijn en wordt de behandeling uitgevoerd terwijl de patiënt bewusteloos is.

In de meeste gevallen wordt het chemotherapiemedicijn (bleomycine of cisplatine) via injectie in elke tumor toegediend, na het reinigen van de huid met een antisepticum, en wordt dit onmiddellijk gevolgd door elektrische pulsen. Als er grote of meerdere tumoren zijn, kan bleomycine intraveneus worden toegediend, 10 minuten later gevolgd door elektrische pulsen.

Een elektrodeplaat of naald wordt op het huidoppervlak boven de tumor aangebracht. Er worden acht pulsen van 100 µs naar elke locatie verzonden. Grote tumoren kunnen behandeling op meerdere locaties vereisen. De elektrische pulsen veroorzaken samentrekkingen van spieren, dus indien mogelijk zal de arts de tumor vastgrijpen om deze van de onderliggende spieren te tillen. Het bloed stopt gedurende enkele minuten met stromen in het behandelde gebied.

Er wordt een verband aangebracht als het huidoppervlak sijpelt, knapperig of bloeden.

Herbehandeling kan worden overwogen bij de follow-up, vier weken of langer na de initiële procedure.

Hoe effectief is elektrochemotherapie?

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat elektrochemotherapie effectief is en dat tweederde van de tumoren in de komende vier tot tien weken krimpt.

In een multicenter onderzoek1 Van de 44 patiënten met 145 tumoren die werden behandeld met bleomycine of cisplatine, vertoonden 74%-tumoren een volledige respons (ze verdwenen) en 11% een gedeeltelijke respons bij follow-up 60 dagen na de behandeling.

Een meta-analyse van 413 punten en 1894 laesies waargenomen in 44 gepubliceerde artikelen toonde een objectieve respons (OR) aan bij meer dan 84% van tumoren, met een mediaan- Vervolg van 3 jaar. 2

Wat zijn de bijwerkingen van elektrochemotherapie?

Elektrochemotherapie stopt meestal het bloeden, ulceratie en snel pijn, en de tumoren krimpen binnen een paar weken. Echter:

 • bloedingen kunnen optreden
 • Het behandelde gebied kan pijnlijk zijn
 • Schurft en korstjes kunnen ontwikkelen
 • Het kan zijn dat u niet slaagt; elektrotherapie kan worden herhaald.