Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 13 oktober 2021
Ingangsdatum 13 oktober 2021

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Dermatly, Argentinië, e-mail: [email protected], over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie die wij verzamelen wanneer u onze website (https://dermatly.com) gebruikt. (de dienst"). Door de Dienst te openen of te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, verzoeken wij u de Dienst niet te openen of te gebruiken.
We kunnen dit privacybeleid op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen en zullen het herziene privacybeleid op de service plaatsen. Het herziene Beleid wordt van kracht 180 dagen nadat het herziene Beleid op de Dienst is geplaatst en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd betekent dat u akkoord gaat met het herziene Privacybeleid. Daarom raden wij u aan deze pagina regelmatig te raadplegen.

Principes toegepast bij gegevensverwerking

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens zal de Eigenaar de volgende principes toepassen die voldoen aan de eisen van de nieuwe Europese verordening gegevensbescherming:

 • Beginsel van legaliteit, loyaliteit en transparantie: Voor de verwerking van uw persoonsgegevens heeft de Eigenaar altijd toestemming nodig. Dit kan voor een of meer specifieke doeleinden zijn waarover zij u vooraf in absolute transparantie zullen informeren.
 • Principe van dataminimalisatie: Eigenaar zal uitsluitend de gegevens opvragen die strikt noodzakelijk zijn voor het doel of de doeleinden waarvoor deze worden gevraagd.
 • Beginsel van beperking van de bewaartermijn: De gegevens worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor het doel of de doeleinden van de verwerking.
  De Eigenaar zal u op de hoogte stellen van de overeenkomstige conserveringsperiode, afhankelijk van het doel. In het geval van abonnementen zal de Eigenaar de lijsten periodiek controleren en de records verwijderen die al geruime tijd inactief zijn.
 • Principe van integriteit en vertrouwelijkheid: Uw gegevens worden zodanig behandeld dat de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit ervan gewaarborgd zijn. U moet weten dat de Eigenaar de nodige voorzorgsmaatregelen neemt om ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik van de gegevens van zijn gebruikers door derden te voorkomen.

Hoe wij uw informatie gebruiken

Wij zullen de informatie die wij over u verzamelen voor de volgende doeleinden gebruiken:

Marketing/promotie

Als we uw gegevens voor een ander doel willen gebruiken, zullen we uw toestemming vragen en zullen we uw gegevens alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor de doeleinden waarvoor u toestemming geeft, tenzij we daartoe verplicht zijn dus het tegenovergestelde volgens de wet.

Hoe wij uw informatie delen:

We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden overdragen zonder uw toestemming te vragen, behalve in de beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

 • Advertentiedienst
 • Sponsoren
 • Analyses
 • Gegevensverzameling en -verwerking

Wij eisen dat dergelijke derden de persoonlijke gegevens die wij aan hen doorgeven uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn overgedragen en deze niet langer bewaren dan nodig is om dat doel te bereiken.
We kunnen uw persoonlijke gegevens ook openbaar maken om: (1) te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedures; (2) om uw overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit privacybeleid; of (3) om te reageren op claims dat uw gebruik van de Dienst de rechten van derden schendt. Als de Dienst of ons bedrijf wordt samengevoegd of overgenomen met een ander bedrijf, zullen uw gegevens een van de activa zijn die worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Jou rechten

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving heeft u mogelijk het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien en te corrigeren of te verwijderen, of om een kopie van uw persoonlijke gegevens te ontvangen, om de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken, en om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te delen (porteren). informatie aan een andere entiteit doorgeven, de toestemming intrekken die u ons hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, het recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke autoriteit en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op [email protected]. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
U kunt zich afmelden voor het ontvangen van directe marketingcommunicatie of profilering die wij uitvoeren voor marketingdoeleinden door te schrijven naar [email protected].
Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke gegevens te verzamelen of te verwerken of uw toestemming intrekt om deze voor de vereiste doeleinden te verwerken, u mogelijk geen toegang heeft tot de diensten waarvoor uw gegevens zijn gevraagd of deze niet kunt gebruiken.

Koekjes, enz.

Voor meer informatie over hoe we deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën, zie onze Cookiebeleid.

Beveiliging

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons en wij zullen redelijke veiligheidsmaatregelen treffen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw gegevens onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico's kunnen wij echter geen absolute veiligheid garanderen en als gevolg daarvan kunnen wij de veiligheid van de informatie die u naar ons verzendt, niet garanderen en u doet dit op eigen risico.

Links naar derden en gebruik van uw gegevens

Onze Dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op het privacybeleid en andere praktijken van derden, inclusief derden die een website of dienst exploiteren die toegankelijk is via een link op de Dienst. We raden u ten zeerste aan het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen. Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Het verkrijgen van persoonlijke gegevens

Om op dermatly.com te surfen, hoeft u geen persoonlijke gegevens te verstrekken. De gevallen waarin u wel uw persoonsgegevens verstrekt, zijn de volgende:

 • Door contact op te nemen via de contactformulieren of door een e-mail te sturen.
 • Wanneer u commentaar geeft op een artikel of pagina.
 • Door u aan te melden voor een abonnementsformulier of nieuwsbrief die Eigenaar beheert met MailChimp.
 • Door u aan te melden voor een abonnementsformulier of nieuwsbrief die Eigenaar beheert met MailRelay.
 • Door u aan te melden voor een abonnementsformulier of nieuwsbrief die de Eigenaar beheert met SendinBlue.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u verbinding maakt met de Website om een e-mail naar de Eigenaar te sturen, u te abonneren op de nieuwsbrief of een contract af te sluiten, verstrekt u persoonlijke informatie waarvoor de Eigenaar verantwoordelijk is. Deze informatie kan persoonlijke gegevens bevatten, zoals uw IP-adres, voor- en achternaam, fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie. Door deze informatie te verstrekken, geeft u toestemming dat uw informatie wordt verzameld, gebruikt, beheerd en opgeslagen door superadmin.es, alleen zoals beschreven in de Juridische kennisgeving en in dit Privacybeleid.

De persoonlijke gegevens en het doel van de verwerking door de Eigenaar verschillen afhankelijk van het systeem voor het vastleggen van informatie:

 • Contactformulieren: De Eigenaar vraagt om persoonlijke gegevens, waaronder: Voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en adres van uw website om op uw vragen te kunnen reageren.
  De Eigenaar gebruikt deze gegevens bijvoorbeeld om te reageren op uw berichten, vragen, klachten, opmerkingen of zorgen die u mogelijk heeft over de informatie op de Website, de diensten die via de Website worden geleverd, de behandeling van uw persoonsgegevens, vragen over de juridische teksten opgenomen op de website, evenals elke andere vraag die u heeft die niet onderworpen is aan de voorwaarden van de website of het contract.
 • Abonnementsvormen voor inhoud: De Eigenaar vraagt de volgende persoonsgegevens: Naam en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en adres van uw website om de abonnementslijst te beheren, nieuwsbrieven, promoties en speciale aanbiedingen te versturen.
  De gegevens die u aan de Eigenaar verstrekt, bevinden zich op de servers van The Rocket Science Group LLC d/b/a, gevestigd in de VS. (Mailchimp).

Er zijn nog andere doeleinden waarvoor de Eigenaar uw persoonsgegevens verwerkt:

 • Om de naleving van de voorwaarden in de Juridische Kennisgeving en de toepasselijke wetgeving te garanderen. Dit kan de ontwikkeling omvatten van tools en algoritmen die deze website helpen de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die zij verzamelt te waarborgen.
 • Ter ondersteuning en verbetering van de diensten die op deze website worden aangeboden.
 • Om de navigatie te analyseren. De Eigenaar verzamelt andere niet-identificeerbare gegevens die worden verkregen door het gebruik van cookies die naar uw computer worden gedownload wanneer u op de Website surft, waarvan de kenmerken en het doel gedetailleerd worden beschreven in het Cookiebeleid.
 • Om sociale netwerken te beheren. De Eigenaar is aanwezig op sociale netwerken. Als u volger wordt op de sociale netwerken van de Eigenaar, wordt de verwerking van persoonsgegevens beheerst door deze sectie, evenals door de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en de toegangsregels die bij het sociale netwerk horen en die in elk geval van toepassing zijn en die u eerder heeft geaccepteerd.

De Eigenaar zal uw persoonlijke gegevens verwerken met als doel zijn aanwezigheid op het sociale netwerk correct te beheren, u te informeren over zijn activiteiten, producten of diensten, en voor elk ander doel dat de regelgeving van sociale netwerken toestaat.

In geen geval zal de Eigenaar de profielen van volgers op sociale netwerken gebruiken om individueel reclame te sturen.

Beveiliging van persoonlijke gegevens

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, neemt de Eigenaar alle redelijke voorzorgsmaatregelen en volgt hij de beste praktijken uit de sector om verlies, misbruik, ongepaste toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging ervan te voorkomen.

De website wordt gehost door Contabo GMBH. De veiligheid van uw gegevens is gegarandeerd, aangezien zij hiervoor alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen treffen. Voor meer informatie kunt u hun privacybeleid raadplegen.

Categorieën persoonlijke gegevens

De categorieën persoonsgegevens die door de Eigenaar worden verwerkt, zijn:

 • Identificatiegegevens.

Behoud van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die u aan de Eigenaar verstrekt, worden bewaard totdat u om verwijdering verzoekt.

Ontvangers van persoonsgegevens

 • Mailrelay CPC Servicios Informáticos Aplicados a Nuevas Tecnologías SL (hierna “CPC”), met statutaire zetel te C/ Nardo, 12 28250 – Torrelodones – Madrid.
  Meer informatie vindt u op: https://mailrelay.com
  CPC verwerkt de gegevens ten behoeve van het leveren van de Titulareting e-maildiensten aan de Eigenaar.
 • Mailchimp The Rocket Science Group LLC d/b/a, gevestigd in de VS.
  Meer informatie vindt u op: https://mailchimp.com
  The Rocket Science Group LLC d/b/a verwerkt de gegevens met het doel haar Titulareting-e-maildiensten aan de Eigenaar te leveren.
 • VerzendBlauw SendinBlue, een vereenvoudigde naamloze vennootschap (société par actions simplifiée), geregistreerd in het handelsregister van Parijs onder nummer 498 019 298, met maatschappelijke zetel te 55 rue d'Amsterdam, 75008, Parijs (Frankrijk).
  Meer informatie vindt u op: https://es.sendinblue.com
  SendinBlue verwerkt de gegevens met als doel oplossingen aan te bieden voor het versturen van e-mails, transactionele SMS en Titulareting naar de Eigenaar.
 • Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google, Inc., een bedrijf uit Delaware met het hoofdkantoor op 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Californië), CA 94043, Verenigde Staten (“Google”). Meer informatie vindt u op: https://analytics.google.com
  Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de Eigenaar te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
 • DoubleClick van Google is een reeks advertentiediensten die worden aangeboden door Google, Inc., een bedrijf uit Delaware met het hoofdkantoor op 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Californië), CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).
  Meer informatie vindt u op: https://www.doubleclickbygoogle.com
  DoubleClick maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de relevantie van advertenties die verband houden met uw recente zoekopdrachten te vergroten. In het privacybeleid van Google wordt uitgelegd hoe Google uw privacy beheert met betrekking tot het gebruik van cookies en andere informatie.
 • Aanbieders van advertentietechnologie (Google DoubleClick Partners)

U kunt ook een lijst bekijken van de soorten cookies die door Google en zijn medewerkers worden gebruikt, en alle informatie met betrekking tot hun gebruik van advertentiecookies.

U kunt ook een lijst bekijken van de soorten cookies die door Google en zijn medewerkers worden gebruikt, en alle informatie met betrekking tot hun gebruik van advertentiecookies.

Wanneer u op dermat.com surft, kunnen niet-identificeerbare gegevens worden verzameld, waaronder mogelijk het IP-adres, geolocatie, een overzicht van hoe diensten en sites worden gebruikt, surfgedrag en andere gegevens die niet kunnen worden gebruikt om u te identificeren.

De Website maakt gebruik van de volgende analysediensten van derden:

 • Google Analytics
 • DoubleClick van Google

De Eigenaar gebruikt de verkregen informatie om statistische gegevens te verkrijgen, trends te analyseren, de site te beheren, surfpatronen te bestuderen en demografische informatie te verzamelen.

Gebruikers kunnen zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties. Om dit te doen, moeten ze toegang hebben Advertentievoorkeuren. Als u niet wilt dat andere aanbieders cookies gebruiken voor gepersonaliseerde advertenties, moet u toegang krijgen www.aboutads.info.

Legitimatie voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is: toestemming.

Om contact op te nemen met de Eigenaar, u te abonneren op een nieuwsbrief of commentaar te geven op deze Website, moet u dit Privacybeleid accepteren.

Nauwkeurigheid en waarheidsgetrouwheid van persoonlijke gegevens

U verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de aan de Eigenaar verstrekte gegevens juist, volledig, accuraat en actueel zijn, en deze naar behoren actueel te houden.

Als Gebruiker van de Website bent u als enige verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en juistheid van de gegevens die u naar de site verzendt, waarbij u de Eigenaar ontheft van elke verantwoordelijkheid in dit verband.

Acceptatie en toestemming

Als Gebruiker van de Website verklaart u op de hoogte te zijn geweest van de voorwaarden met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, en aanvaardt u en stemt u in met de verwerking daarvan door de Eigenaar op de wijze en voor de doeleinden aangegeven in dit Privacybeleid.

Wijzigingen in het privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om het aan te passen aan wetgevende of jurisprudentiële ontwikkelingen, evenals aan praktijken in de sector.

Dit beleid blijft van kracht totdat het door anderen wordt gewijzigd en naar behoren is gepubliceerd.

Responsable de quejas / protección de datos:

Si tiene alguna consulta o inquietud sobre el procesamiento de su información que está disponible con nosotros, puede enviar un correo electrónico a nuestro Oficial de Quejas en R Marketing Digital, -, correo electrónico: [email protected]. Atenderemos sus inquietudes de acuerdo con la ley aplicable.