Alitretinoïne

Inhoudsopgave

Alitertinoïne is een lid van de eerste generatie van de retinoïde familie, waartoe ook behoort retinol, retinaal, tretinoïne, isotretinoïne en acitretine. de retinoïden ze houden allemaal verband met vitamine A. Alitertinoïne is nog niet verkrijgbaar in Nieuw-Zeeland.

Waar wordt alitertinoïne voor gebruikt?

 • Alitretinoïne gel 0,1% (Panretin®) wordt gebruikt om de huid te behandelen verwondingen Kaposi als resultaat sarcoom (KS), een kanker van de celwand aderen en wordt vaker gezien bij patiënten met hiv/AIDS.
 • Voor de behandeling worden alitertinoïne (Toctino®)-capsules gebruikt chronisch hand dermatitis/eczeem dat reageert niet op krachtig huidig corticosteroïde therapie.

Hoe werkt alitertinoïne?

 • Retinoïden spelen een rol bij het reguleren van de normale celgroei en celdood.
 • Alitertinoïne bindt zich aan retinoïdereceptoren op de cel. kern en activeert de receptoren.
 • Geactiveerde receptoren reguleren de expressie van genen Dat controleren cel differentiatie en groei van zowel normale als abnormale cellen.
 • Op deze manier kan alitertinoïne dat wel doen verbieden de groei van Kaposi-sarcoomcellen.
 • Het werkingsmechanisme van alitertinoïne bij chronisch handeczeem is onbekend.
 • Alitertinoïne is aangetoond immunomodulerende en antiopruiend effecten die relevant zijn voor de huid ontsteking.

Hoe wordt alitertinoïne toegediend?

Alitertinoïnegel 0,1%

 • Alitertinoïnegel wordt gewoonlijk tweemaal daags rechtstreeks op de laesies van AIDS-gerelateerde KS aangebracht.
 • Als het wordt verdragen, kan het drie of vier keer per dag worden aangebracht.
 • Als er bijwerkingen optreden, moet de frequentie van aanbrengen worden verminderd.
 • De aangetaste huid wordt grondig gereinigd met een milde zeep of reinigingsmiddel en water. Vermijd medicinale of schurende zeep, of zeep die de huid uitdroogt.
 • Voor het aanbrengen van het medicijn kunnen schone vingertoppen, gaasjes of een wattenstaafje worden gebruikt.
 • De gel mag niet worden aangebracht op de huid buiten SK-laesies.
 • Laat de gel minimaal 3 tot 5 minuten drogen voordat u kleding aantrekt.
 • Verbanden, verband, cosmetica, lotions of andere huidmedicijnen mogen niet op het te behandelen gebied worden aangebracht.
 • Bij sommige patiënten werd binnen twee weken een respons op de behandeling waargenomen, maar bij andere patiënten kunnen langere behandelingsperioden (8-14 weken) nodig zijn.
 • Het is het beste om te voorkomen dat u de gel in de buurt aanbrengt slijmvlies oppervlakken zoals ogen, neusgaten, mond, lippen, vagina, puntje van de penis, Rechtsaf of jaar.
 • Insectenwerende middelen die diethyltoluamide (DEET) bevatten, moeten worden vermeden vanwege mogelijke interactie en moeten worden verhoogd toxiciteit.

Alitertinoïne-capsules

 • Alitertinoïne-capsules mogen alleen worden voorgeschreven door dermatologen of artsen met ervaring in het gebruik van systemisch retinoïden en hebben een volledig inzicht in de risico's van systemische retinoïdentherapie en de vereisten voor regelmatige monitoring.
 • Het medicijn wordt meestal bij een maaltijd ingenomen.
 • Alitertinoïne wel teratogeen (oorzaak geboorte misvormingen). Een negatieve zwangerschapstest moet worden bevestigd voordat met de behandeling wordt begonnen.
 • De aanbevolen startdosis is 30 mg eenmaal daags.
 • Een dosisverlaging tot 10 mg eenmaal daags kan worden overwogen bij patiënten met onaanvaardbare bijwerkingen bij de hogere dosis.
 • Een behandelingskuur met alitertinoïne duurt gewoonlijk 12 tot 24 weken, afhankelijk van de respons.
 • De behandeling moet worden stopgezet bij patiënten die na de eerste 12 weken van de behandeling nog steeds een ernstige ziekte hebben.
 • Als de dermatitis terugkeert, kunnen patiënten baat hebben bij een aanvullende behandeling met alitertinoïne.
 • Alitertinoïne mag niet worden voorgeschreven als de dermatitis van de patiënt voldoende onder controle kan worden gehouden met standaardmaatregelen, waaronder huidbescherming, het vermijden van allergenen Y irriterende stoffenen behandeling met krachtige topicals corticosteroïden.
 • Het gebruik van alitertinoïne wordt niet aanbevolen bij patiënten jonger dan 18 jaar.
 • Licentievereisten kunnen voor de helft dat alitertinoïnerecepten voor vrouwen die zwanger kunnen worden beperkt zijn tot 30 dagen en dat voor voortgezette behandeling een nieuw recept nodig is.

Link naar belangrijk bewijsmateriaal uit klinische onderzoeken met alitertinoïne

Mogelijke geneesmiddelinteracties met alitertinoïne

 • Alitertinoïne wordt gemetaboliseerd door cytochroom P450 3A4 (CYP3A4; een leverziekte). enzym betrokken bij medicijnen metabolisme).
 • CYP3A4 remmers zoals ketoconazol verhogen de plasma Een orale alitertinoïnespiegel en dosisverlaging kunnen noodzakelijk zijn.
 • Er is een verlaging van de plasmaspiegels van simvastatine met 16% waargenomen bij gelijktijdige inname met oraal alitertinoïne.
 • Het is niet bekend of er interacties bestaan tussen topische alitertinoïne en systemisch toegediende geneesmiddelen voor KS.
 • Tot op heden is niet gemeld dat topisch alitertinoïne een interactie aangaat met systemische antiretrovirale medicijnen, azol-antischimmelmiddelen en macrolide-antibiotica.
 • Nee farmacokinetiek Er zijn interacties waargenomen bij inname van oraal alitertinoïne met ciclosporine of het orale anticonceptivum ethinylestradiol en norgestimaat.

Wat bijwerkingen kan alitertinoïne veroorzaken?

Alitertinoïnegel 0,1%

Bijwerkingen die verband houden met het gebruik van alitertinoïnegel bij patiënten met AIDS-gerelateerde KS komen vrijwel uitsluitend voor op de toedieningsplaats. Deze omvatten:

 • milde hitte of prikkeling van de huid
 • lichter of donkerder worden van de huid
 • rood, klimmen huid
 • uitslag
 • zwellingen, blaren of korstjes van de huid
 • pijn op de toedieningsplaats
 • jeuk
 • Gevoeligheid voor de zon op de behandelde plek.

Alitertinoïne-capsules

 • Hoofdpijn
 • Verhoogde niveaus van triglyceriden en bloed cholesterol
 • Bloedcelaandoeningen: verminderde stolling, verminderd aantal rode en witte bloedcellen.
 • Schildklierproblemen: verlaagde niveaus van schildklierhormonen.
 • Oogproblemen: ontsteking van het oog (conjunctivitis) en ooglidgebied; ogen voelen droog en geïrriteerd aan
 • Spier- en gewrichtspijn
 • huid en haar problemen: droge huid, vooral op de lippen en het gezicht, ontstoken huid, haaruitval
 • Verhoogd risico op zonnebrand
 • Verhoogde leverniveaus enzymen zijn gezien bij bloedonderzoek
 • Depressie, angst, agressieve neigingen, stemmingsstoornissen en, zeer zelden, zelfmoordgedachten zijn gemeld bij patiënten die werden behandeld met systemische retinoïden, waaronder oraal alitertinoïne.
 • Allergische reacties die de huid aantasten, inclusief anafylaxie Y vasculitis het is zelden gerapporteerd.

Gebruik tijdens de zwangerschap

 • Alitertinoïnegel kan de foetus schaden als het via de huid wordt opgenomen.
 • Vrouwen die zwanger kunnen worden, moeten voorkomen dat ze zwanger worden als ze de gel gebruiken of de capsules innemen.
 • Het is niet bekend of het risico toeneemt bij het aanbrengen van alitertinoïnegel op zwerende laesies.
 • Vrouwen die zwanger kunnen worden mogen geen alitertinoïnecapsules gebruiken voor handeczeem, tenzij strikte anticonceptiemaatregelen worden gevolgd.
 • Om de mogelijkheid van zwangerschap uit te sluiten, moet een zwangerschapstest worden uitgevoerd en de datum en het resultaat ervan worden genoteerd voordat alitertinoïne-capsules worden voorgeschreven.
 • De noodzaak om de zwangerschapstests elke maand te herhalen, hangt af van de seksuele activiteit van de patiënt en de recente menstruatiegeschiedenis.
 • Vijf weken na het stoppen van de behandeling moeten vrouwen een laatste zwangerschapstest ondergaan om zwangerschap uit te sluiten.

Gebruik bij zogende moeders

 • Het is niet bekend of alitertinoïne in de moedermelk wordt uitgescheiden.
 • Omdat veel geneesmiddelen in de moedermelk worden uitgescheiden, moeten moeders stoppen met het geven van borstvoeding voordat ze aliterthionine gebruiken.

Gebruik bij kinderen

De veiligheid en werkzaamheid van alitertinoïne bij kinderen zijn niet vastgesteld.

Gebruik bij ouderen

veiligheid en effectiviteit van alitertinoïne bij patiënten van 65 jaar of ouder zijn niet geëvalueerd.

Preventieve maatregelen

 • Om blootstelling aan zonlicht en zonnebanken te voorkomen, moet de huid die met alitertinoïnegel is behandeld tot een minimum worden beperkt lichtgevoeligheid.
 • Patiënten die worden behandeld met oraal alitertinoïne moeten worden geobserveerd op tekenen van depressie en indien nodig worden doorverwezen voor een passende behandeling.
 • In geval van bijwerkingen kan de medicatie worden stopgezet of kan de dosis worden verlaagd.
Door Nieuw-Zeeland goedgekeurde informatiebladen zijn de officiële informatiebron voor deze geneesmiddelen op recept, inclusief goedgekeurde toepassingen en informatie over risico's. Zie de afzonderlijke Nieuw-Zeelandse factsheet op de Medsafe-website.