Talaromycose

penicilliosis-v3__protectwyjqcm90zwn0il0_focusfillwzi5ncwymjisingildfd-9641645-4742551-jpg-2616965

Inhoudsopgave

Wat is talaromycose?

Talaromycose is een infectie veroorzaakt door de thermisch dimorfe schimmel Talaromyces marneffei. De aandoening werd oorspronkelijk penicilliose genoemd naar de organisme heette Penicillium marneffei; de schimmel is in 2011 opnieuw geclassificeerd.

Wie krijgt talaromycose?

Talaromycose wordt bijna uitsluitend gezien in verzwakt immuunsysteem kinderen en volwassenen. De infectie werd aanvankelijk geïdentificeerd in hiv/ AIDS-patiënten in tropische gebieden van Zuidoost-Azië eind jaren tachtig en negentig. Talaromycose werd geclassificeerd als een AIDS-definiërende infectie en een van de klinische aandoeningen van hiv in stadium 4. Er is ook gemeld dat ontwikkelen tijdens immuunreconstitutie syndroom (IRIS).

Endemisch De landen omvatten Vietnam, Thailand, de Filippijnen, Taiwan, Hong Kong, Zuid-China en India. Reizigers hebben talaromycose ontwikkeld in veel niet-endemische landen, waaronder Australië, de Verenigde Staten, Europa en het Verenigd Koninkrijk.

Met antiretrovirale therapie (HAART) wordt talaromycose steeds vaker herkend bij hiv-negatieve patiënten. Geïnfecteerde volwassenen kunnen gerelateerde aandoeningen hebben, waaronder:

 • auto immuun voorwaarden, zoals systemisch lupus erythematosus en gemengd bindweefsel ziekte, worden in verband gebracht met verminderde celgemedieerde immuniteit
 • Auto-immuunziekten die worden behandeld met immunosuppressiva omvatten primair gal cirrose en auto-immuun hemolytisch Bloedarmoede
 • Hematologisch voorwaarden (bijv. geen Hodgkin lymfoom, macroglobulinemie van Waldenström) en na hematologische stamcellen transplantatie
 • Stevig orgaantransplantatie, in het bijzonder nier transplantaties
 • Immunodeficiëntiesyndroom met aanvang op volwassen leeftijd als gevolg van neutralisatie van anti-interferon-gamma auto-antilichamen
 • Behandeling met biologische middelen, in het bijzonder kinase remmers (bijv. ruxolitinib, sorafenib) en anti-CD30 monoklonaal antistoffen (bijv. rituximab, obinutuzumab).

Hiv-negatieve kinderen met thalaromycose moeten worden verdacht van een onderliggend immunodeficiëntiesyndroom als secundaire immunosuppressie is uitgesloten. Talaromycose is gemeld bij kinderen met:

 • Hyper-IgM-syndroom
 • Hyper-IgE-syndroom (Job-syndroom)
 • Ernstige gecombineerde immunodeficiëntieziekte (SCID)
 • Aangeboren neutropenie
 • Veel voorkomende variabele immunodeficiëntieziekte (CVID).

Er is gesuggereerd dat er mogelijk een genetisch gevoeligheid mee besmetten HLA-Verenigingen gemeld met name bij mensen van Zuidoost-Aziatische afkomst.

Wat veroorzaakt talaromycose?

Talaromycose wordt veroorzaakt door Talaromyces marneffei, een schimmel die voorkomt in wilde bamboeratten, hun uitwerpselen en de grond eromheen holen. Besmetting van mensen vindt voornamelijk plaats in het regenseizoen erna inademing van conidia uit landbouwgrond. Scherp de infectie heeft een incubatie periode van 1 tot 3 weken, maar de reactivering van latent de infectie kan zich jaren later aandienen.

Wat zijn de klinische kenmerken van talaromycose?

Talaromycose kan lokaal of lokaal aanwezig zijn verspreid infectie. Het is vooral een longontsteking waar het kan blijven gelegen.

Systemische kenmerken van gedissemineerde talaromycose zijn onder meer:

 • Niet-specifieke symptomen van koorts, gewichtsverlies en vermoeidheid
 • Ademhalingssymptomen zoals kortademigheid en hoesten.
 • vergroot lymfe knooppunten, lever en/of milt
 • Maagdarmstelselaandoeningen zoals diarree.
 • Veranderde mentale toestand, verwardheid, agitatie of verminderd bewustzijn.

Hoe presenteert talaromycose zich op de huid?

Huid verwondingen komen vaak voor bij HIV/AIDS-geassocieerde talaromycose (70%) en zijn vaak de teken. De kenmerkende laesies zijn papels met centrum necrose of navelstreng verspreid over hoofd en bovenborst. knobbeltjes, onderhuids abcessen, puisten, cysten en zweren het kan gebeuren.

Huidlaesies zijn meestal atypisch bij IRIS-geassocieerde talaromycose met wrattig (wrattig) laesies, rode papels of platen bekeken.

Bij niet-HIV-geassocieerde thalaromycose is de huid bij 40% van de gevallen betrokken en kan reacties optreden huiduitslag zoals het syndroom van Sweet.

Huidlaesies zijn zeldzaam bij hiv-negatieve kinderen met thalaromycose.

Talaromycose

Penicilliose

Gezichtsknobbels met thalaromycose

Wat zijn de complicaties van talaromycose?

De diagnose van talaromycose wordt vaak uitgesteld, vooral bij hiv-negatieve patiënten uit niet-endemische landen. Het verloop van de ziekte is snel progressief zodra de infectie zich heeft verspreid.

Gedissemineerde thalaromycose kan het beenmerg aantasten en bloedarmoede veroorzaken trombocytopenieen de botten en gewrichten, resulterend in osteolytische laesies. Bij HIV-positieve patiënten wordt thalaromycose vaak geassocieerd met andere opportunistische ziekten. infecties, zoals tuberculeuze en niet-tuberculeuze mycobacteriën, die de diagnose kunnen verdoezelen en vertragen.

Hoe wordt talaromycose gediagnosticeerd?

Screening bloedonderzoek toont meestal een leukocytose met neutrofilie, bloedarmoede, trombocytopenie en verhoogd C-reactief eiwit (CRP) Ja ESR. Lever enzymen kan worden verstoord.

De thoraxfoto kan laten zien meervoud ontboezemingen, knobbeltjes, infiltrantenen cavitatie.

Diagnose van talaromycose vereist demonstratie van het organisme. Dit kan op de volgende manieren worden bereikt.

 • Cultuur het is de gouden standaard. Bloed, beenmerg of huid kunnen het organisme opleveren. De teelt is echter traag en duurt 2-4 weken. De kolonies zijn karakteristiek en het dimorfisme van de schimmel kan worden aangetoond door de kweektemperatuur te veranderen.
 • Er zijn gisten in te zien microscopie van perifere bloed, huid of lymfeklier biopsie aanraking uitstrijkjes, of histologie. De huidbiopsie toont a granulomateus etterig reactie. Speciale kleurstoffen zoals PAS en Grocott metamine zilver zijn nodig om ronde of ovale gist in en rond aan te tonen macrofagen Y histiocyten.
 • snelle diagnostische tests gebruiken PCR of monoklonale antilichamen worden ontwikkeld, maar deze vereisen vaak een klinische verdenking van de diagnose.

Zodra talaromycose is bevestigd, moeten onderzoeken worden gericht op het identificeren van een onderliggende predisponerende oorzaak, als deze nog niet duidelijk is.

Welke is de differentiële diagnose voor talaromycose?

De differentiaaldiagnose van de huidlaesies van thalaromycose hangt af van de blessure morfologie.

 • navelstreng papels worden gezien in molluscum contagiosum en andere schimmelinfecties, zoals histoplasmose en cryptokokkose.
 • een onderhuid knobbeltje kan epidermoïde zijn cyste, lipoom, mycetoma of andere diepe atypische infectie.
 • Wratachtige laesies kunnen virale wratten zijn, huid tuberculose, sporotrichose of chromoblastomycose.

intracellulair schimmels in de histologie kunnen worden verward met histoplasmose.

Wat is de behandeling van talaromycose?

Systemische antischimmelmedicijnen zijn nodig om talaromycose te behandelen, met een initiële hooggedoseerde therapie gevolgd door langdurig onderhoud gedurende vele maanden. Amfotericine B, itraconazol en voriconazol zijn de gebruikelijke medicijnen die worden voorgeschreven.

Profylactisch Behandeling moet worden overwogen voor personen met een hoog risico die van plan zijn naar endemische landen te reizen.

Wat is het resultaat van talaromycose?

Talaromycose kan snel vorderen met high sterfte tarief indien niet behandeld. Zelfs met behandeling is het vaak dodelijk; kinderen 55%, hiv-negatieve volwassenen 30% en hiv-positieve volwassenen 20%.