Eccriene hydrocystoma pathologie

eccriene-hydrocystoma-figuur-1__protectwyjqcm90zwn0il0_focusfillwzi5ncwymjisinkildy5xq-9748333-7335616-jpg-9820309

Inhoudsopgave

Invoering

eccrien hydrocystoom is een cysteus blessure, waarvan wordt aangenomen dat het is afgeleid van cystische retentie van eccriene klieren. Deze entiteit is ondervraagd door sommige autoriteiten die van mening zijn dat ze een apocrien oorsprong.

histologie van eccriene hydrocystoma

Een cysteuze ruimte bezet de dermis die eenkamerig kan zijn (figuur 1). De cystische ruimte is omzoomd door een dun laagje epitheel laag bestaande uit 1 tot 2 lagen. De cellen hebben een beetje eosinofiel cytoplasma, wat bilaminair is (figuren 2).

Er zijn geen prominente luminale bullae ('apocriene snuiten').

Eccriene hydrocystoma pathologie

Eccriene hydrocystoma pathologie

Figuur 1

Eccriene hydrocystoma pathologie

Figuur 2

Speciale studies voor eccriene hydrocystoma

Geen is nodig.

differentiële diagnose van eccriene hydrocystoma pathologie

Apocriene hydrocystoma: sommige autoriteiten zijn van mening dat eccriene hydrocystoma eigenlijk van apocriene oorsprong is. Echter, de epitheel Procrine hydrocystoma heeft prominente luminale bullae ('apocriene snuiten').