Acute pathologie van gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose

agep-fig-1__protectwyjqcm90zwn0il0_focusfillwzi5ncwymjisingildfd-5066298-7981062-jpg-2792186

Inhoudsopgave

Invoering

Scherp wijd verspreid Exanthemateus pustulosis (AGEP) is zeldzaam huidziekte die als meervoudig verschijnt puisten in een gegeneraliseerd erythemateus uitslag. Talrijk oorzakelijke medicijnen Y infecties zijn betrokken.

histologie van AGEP

Bij AGEP zijn er wel spongiose en minimaal acanthosis van opperhuid. neutrofiel sponsachtig puisten zijn het meest opvallende kenmerk (figuur 1, 2). Deze puisten zijn aanwezig in de hoornlaag en/of de epidermis. Soms, apoptotisch keratinocyten zijn te zien in de aangrenzend opperhuid. Vaak is er een dermaal antwoord dat rijk is aan lymfocyten Y eosinofielen (figuur 3).

Pathologie van acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose (AGEP)

Pathologie van acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose (AGEP)

Figuur 1

Pathologie van acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose (AGEP)

Figuur 2

Pathologie van acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose (AGEP)

figuur 3

Speciale onderzoeken voor AGEP

Over het algemeen is er geen nodig. Pustulatie kan aanleiding geven tot onderzoek van een PAS-vlek om schimmel uit te sluiten. etiologie

differentiële diagnose van AGEP

Pustulair psoriasis: psoriasis vertoont over het algemeen een indrukwekkender beeld, minimale spongiose en heeft over het algemeen geen dermale huid eosinofilie.

subcornea pustulaire dermatose: puisten rusten op de epidermis en vormen zich niet epidermaal puisten. Spongiose is meestal niet openlijk. Er kunnen klinische gevallen zijn en pathologisch overlappen elkaar in sommige gevallen.

Pemphigus IgA - De intra-epidermaal De IgA-vorm van pemphigus kan sterk op AGEP lijken. immunofluorescentie kan nuttig zijn om deze entiteiten te onderscheiden.

bulleus Impetigo: Gramvlekken moeten iets subcornea laten zien bacteriën. Epidermale neutrofiele postulatie is over het algemeen geen kenmerk.

.